Hotelové balí?ky s online rezerváciou

Lokalita

Typ ubytovania

Po?et hviezdi?iek

Slu?by a vybavenie

Wellness hotel Panorama

Nádra?ná ulica 12, Tren?ianske Teplice

Hotel Belassi

Sládkovi?ova 46, Bojnice

Hotel ?ingov

?ingov - Hradisko, Smi?any

Hotel Metropol

?tefánikovo námestie 2, Spi?ská Nová Ves

Hotel Salamander

J.Palárika 1, Banská ?tiavnica

Congress Hotel Centrum

Ju?ná trieda 2/A, Ko?ice

Villa Gardenia

Donovaly 1402, Donovaly

Villa Gloria

Donovaly 102, Donovaly

Hotel Impozant

Val?ianska dolina, Val?ianska dolina

Chata Pieniny

Chata Pieniny 147, Lesnica

Motel Ran?

Pri Váhu 540/71, Ru?omberok

Kúpele Nimnica

, Nimnica